Vill du göra skillnad?

Södertörns överförmyndarnämnd har behov av gode män och förvaltare (ställföreträdare) för myndiga personer med psykiska funktionshinder, skulder och missbruksproblem. Vi söker därför särskilt dig som kan tänka dig att stödja personer med den typen av problematik. Vi har även behov av ställföreträdare för enklare uppdrag, såsom för äldre och dementa personer och som utöver svenska kan kommunicera på andra språk.

För att vara aktuell för ett uppdrag måste du:

  • vara rättrådig (du får inte ha några betalningsanmärkningar eller förekomma i Polisens register)
  • ha ordnad ekonomi
  • vara insatt i hur samhället fungerar 
  • förstå svenska i tal och skrift.

I samband med att du skickar in din intresseanmälan godkänner du att vi gör kontroller av dig som ställföreträdare. Kontroller görs hos överförmyndarnämnden, socialförvaltningen, Kronofogden och i Polisens belastningsregister.

Innan du blir aktuell för ett uppdrag kommer du behöva genomgå en utbildning, som avslutas med ett test, vilket är en del av lämplighetsprövningen av dig som ställföreträdare. Endast de personer som klarar testet går vidare för att bli ställföreträdare.

Observera, att vara ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag. Som ställföreträdare har du rätt till ett skäligt arvode men uppdraget är av ideell karaktär. Du blir alltså inte anställd av Haninge kommun.

Vill du vara med och göra skillnad för en annan människa - skicka in din intresseanmälan på en gång!

Observera! 
Inget behov av nya gode män för ensamkommande barn.


Anmäl dig

Tillbaka