Äldreförvaltningen, Beställaravdelningen, Bemanningscentrum

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

I Haninge kommun har våra medarbetare mer eller mindre kontakt med medborgare i alla åldrar. För att förhindra smittspridning både på arbetsplatsen och i samhället har Haninge kommun fattat beslut om att införa vaccinationskrav på samtliga nyanställningar i Haninge kommun från och med den 1 januari 2022. För tjänster inom social- och äldreförvaltningen gäller beslutet från 8 december 2021.

Du behöver därför uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten inför en anställning. I vissa förekommande fall kan undantas ges, t ex av medicinska skäl.

Vill du arbeta i en verksamhet som bygger på både tradition och nytänkande och präglas av omtanke, ödmjukhet och engagemang- välkommen att söka jobb hos oss.

Vi är en organisation med en lång historia, samtidigt ser vi hela tiden framåt. Nytänkande och utveckling är viktigt för oss och det präglar vår syn på ledarskap och medarbetarskap. För att utvecklas tillsammans med oss behöver du ha förmåga att hantera, använda och lära dig mer om digitala verktyg. Haninge kommun har en erkänt mycket bra äldreomsorg och med tydligt medborgarfokus. Den lokala värdegrunden för omsorgen om äldre i Haninge ger stöd och vägledning för kommunens medarbetare i deras arbete. Värdegrunden tydliggör att det är den äldre personen och dennes närstående som är fokus för detta arbete och syftar till att ge äldre personer möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Beskrivning av uppdraget:

Att vara ledsagare

Som ledsagaren hjälper du en ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad eller i kontakten med myndigheter.

Personer som kan erbjudas en ledsagare är ungdomar och vuxna inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt äldre inom SOL (socialtjänstlagen).

Att vara avlösare

Som avlösare avlastar du föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning i deras hem, så att de kan utföra sysslor eller aktiviteter ensamma eller tillsammans med andra barn i familjen. Du kan få handledning i uppdraget från kontaktsekreteraren på kommunen.

Vem kan bli ledsagare eller avlösare?

Du behöver ingen speciell utbildning för detta, däremot krävs det engagemang, erfarenhet och känsla för människor. Insatserna brukar ligga på ca 10–30 timmar i månaden utifrån insatstagarens behov och beslut från handläggare. Det är meriterande är om du har erfarenhet av funktionsnedsättningar.

Hur går det till?

Skicka in din intresseanmälan via länken. Innan du kan påbörja ett uppdrag gör en kontaktsekreterare en utredning av dig genom intervju, referenstagning och utdrag från polisregistret. Sedan görs en matchning mellan dig och en insatstagare.

 

Observera att vi endast kontaktar dig om vi har en matchning på en insatstagare.

"Folkhälsomyndigheten anser att vaccination av vård- och omsorgspersonal är en viktig faktor för patientsäkerheten och att ovaccinerad personal inte bör delta i nära vård och omsorg för personer över 70 år och riskgrupper."
I Haninge kommun har våra medarbetare mer eller mindre kontakt med medborgare i alla åldrar. För att förhindra smittspridning både på arbetsplatsen och i samhället har Haninge kommun den 8 december 2021 fattat beslut om att införa vaccinationskrav på samtliga nyanställningar inom vård- och omsorg.
Du behöver därför uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten inför en anställning.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Tim lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 6-30 timmar i månaden
Ort Haninge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/28
Facklig företrädare
  • Fackliga företrädare kontaktas via växeln, 08-606 70 00
Publicerat 2022-01-14
Sista ansökningsdag 2022-06-30
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb