Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsplanering , Strategisk planering

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

I Haninge kommun har våra medarbetare mer eller mindre kontakt med medborgare i alla åldrar. För att förhindra smittspridning både på arbetsplatsen och i samhället har Haninge kommun fattat beslut om att införa vaccinationskrav på samtliga nyanställningar i Haninge kommun från och med den 1 januari 2022. För tjänster inom social- och äldreförvaltningen gäller beslutet från 8 december 2021.

Du behöver därför uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten inför en anställning. I vissa förekommande fall kan undantas ges, t ex av medicinska skäl.

Välkommen att utvecklas med oss

Vår vattenstrateg ska vara föräldraledig och vi söker nu en vikarie för perioden 2022-02-15 – 2022-12-31 med ev möjlighet till förlängning.

Enheten för strategisk planering, kommunstyrelseförvaltningen, ansvarar för att på strategisk nivå prioritera, leda, möjliggöra samt följa upp kommunövergripande strategiska utvecklingsfrågor. Arbetet utgår från kommunens vision om fysisk, ekologisk och socialt hållbar samhällsutveckling med fokus på den regionala stadskärnans tillväxt. I detta arbete ingår utveckling och förvaltning av styrande dokument och beslutsunderlag som stödjer den politiska ledningsgruppen samt nämnder, förvaltningar och bolag.

Enheten ansvarar för frågor om klimat och miljö, trafik, bostadsförsörjning, befolkningsprognoser, utvecklingsstrategier, frågor om mänskliga rättigheter som barns rättigheter och minoritetsfrågor, folkhälsa, delaktighet- och inflytande samt kostfrågor.

Ditt uppdrag

Vattenstrategen har en viktig roll i att prioritera, leda, möjliggöra och följa upp kommunens övergripande arbete med vattenkvalitet, implementering av miljökvalitetsnormerna för vatten samt miljöanpassning. Att driva frågor utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv som vattenstrategen förväntas göra innebär att roll och arbetsmetoder i samverkan måste anpassas utifrån behov. I framtagandet av styrdokument intar vattenstrategen en roll som projektledare och vid implementering och uppföljning som processledare.

Ditt ansvarsområde:

 • Utveckla, driva och leda kommunens strategiska arbete med vattenkvalitet och miljökvalitetsnormerna för vatten
 • Utveckla och initiera åtgärder, särskilt inom dagvattenområdet
 • Ta fram underlag till översiktsplanering, klimatanpassning och annan fysisk planering
 • Bistå i den politiska hanteringen av frågor inom vattenområdet
 • Bistå projekt och grupper för genomförande av åtgärder
 • Breda kontakter och samråd både internt kommunen och externt med berörda aktörer

Vad vi söker hos dig

Akademisk examen med kunskaper i vattenfrågor och ekologi. Önskvärt är minst fem års erfarenhet av vattenfrågor på central myndighet, länsstyrelse, kommuner eller motsvarande. Erfarenhet av samarbete med andra aktörer, på regional och nationell nivå är fördelar samt erfarenhet av att planera och initiera åtgärder. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper.

Personliga egenskaper och kompetenser

 • Mycket god analytisk förmåga
 • Mycket god förmåga att arbeta på en strategisk nivå
 • Gott omdöme
 • Mycket god förmåga att kommunicera och samverka
 • Uttrycka sig väl i tal och skrift

Du har lätt för att lära nytt och anpassa dig efter vad situationen kräver. Din förmåga till att se sammanhang/helhet och lösa komplexa problem och göra välavvägda prioriteringar är god. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och du har lätt att skapa relationer och nätverk med andra. Vidare är du resultatorienterad, effektiv och självständig.

Det här kan vi erbjuda dig

Hos oss ska varje medarbetare ha möjlighet till en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibla arbetstider och subventionerad friskvård. Här finns stora möjligheter att påverka, det är korta beslutsvägar och öppet arbetsklimat.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 feb 2022
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Haninge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/759
Kontakt
 • Berit Pettersson, 08-606 70 00
Facklig företrädare
 • Fackliga företrädare kontaktas via växeln, 08-606 70 00
Publicerat 2021-12-20
Sista ansökningsdag 2022-02-15
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb