Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Båtsmansskolan

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

Välkommen att utvecklas med oss

Vi menar allvar med att vi ska stärka alla elevers lärande i Haninges kommunala skolor och vi tror på undervisningens kraft för att lyckas med det. Vi arbetar idag framgångsrikt med prognoser, uppföljning och med ett tydligt fokus på elevernas måluppfyllelse. Genom stärkt kvalitet i undervisningen och lärmiljöer, ett tydligt pedagogiskt ledarskap och en förebyggande elevhälsa skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever. I många av våra skolor används samarbetsbaserad problemlösning (CPS), en metod utvecklad av Dr Ross Greene, för att etablera ett förhållningssätt som utgår från att barn gör rätt om de kan.

Grunden till allt utvecklingsarbete ligger i vårt välutvecklade systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans med Skolverket, inom ramen för Samverkan för bästa skola, har vi utvecklat ett framgångsrikt kvalitetsarbete som bygger på tillit och dialog tillsammans med processledarstöd för analysarbetet.

Vi har under det senaste året etablerat en ny organisation, Centrum för lärande och hälsa, vars uppdrag är att ge stöd och förutsättningar för lärande inom det hälsofrämjande arbetet samt den pedagogiska verksamhetsutvecklingen. Funktioner som utvecklingslärare, lärmiljöutvecklare och centralt placerade specialpedagoger och skolpsykologer etc. bildar en sammanhängande och ett kraftfullt stöd till rektors och skolornas utveckling. Allt för att stärka kvaliteten i undervisningen och för att höja elevernas resultat ytterligare.

Sedan ett år tillbaka är Haninge kommun en av fem kommuner i Sverige som av Unicef blivit certifierad som Barnrättskommun. En metod för att göra FN:s barnkonvention till verklighet inom samtliga förvaltningar och kommunala bolag. 

 

Båtsmansskolan

Båtsmansskolan är en F-6 skola i Söderby med ca 300 elever. Skolan har goda kommunikationer med en närhet till pendeltåget. De senaste läsåren har skolan haft ett stort fokus på den pedagogiska och den didaktiska utvecklingen som har syftat till att möta alla elevers lärande och utveckling. Skolan har idag en stabil organisation med pedagoger som arbetar utifrån tron om att alla kan utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Här möter du medarbetare med stort engagemang för skolan och för eleverna.

Det här söker vi hos dig

Vi söker en erfaren och trygg rektor som tar rollen som ledare! En rektor som har en nära dialog och samverkan med samtliga medarbetare, och med en förmåga att samla organisationen kring utvecklingen framåt. Du arbetar för att andra ska lyckas genom att skapa förtroende, tillit och uppmuntra innovation.Ett av dina uppdrag är att utveckla en lärande organisation i syfte att stärka kvaliteten i undervisningen och i lärmiljöerna. Där den formativa undervisningen är central för att eleverna ska nå höjda kunskapsresultat. Som rektor leder du tillsammans med medarbetarna utvecklingen av elevhälsan till att gå i en mer hälsofrämjande och förebyggande riktning.

 

Arbetsuppgifter

- Personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhets och ekonomiansvar.  Ansvara för att budget hålls och för att Haninge kommuns personalpolitiska program följs

- Tillsammans med dina medarbetare skapa förutsättningar för en verksamhetsutveckling som bidrar till en hög kvalitet på undervisningen och lärmiljöer

- Kommunikation och samverkan kring verksamhetens mål med personal, vårdnadshavare och elever

 

Skallkrav

- Lärarlegitimation inom F-6

- Slutförd rektorsutbildning

- Dokumenterad erfarenhet av arbetsledande befattning inom F-6 grundskola

- God förmåga att samverka och involvera medarbetare i det dagliga arbetet

- Du ska uttrycka dig väl i såväl tal som skrift

- Drivit framgångsrika utvecklingsarbeten inom skolan med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet.   

Önskvärda krav 

- Erfarenhet av att leda utvecklingen av skolbibliotek

- Arbetat med samtalsmetoden CPS

- Framgångsrikt drivit ett arbete kring utveckling av lärmiljöer

 

Det här kan vi erbjuda dig 

Vi erbjuder dig ett utmanande uppdrag som rektor, där stort utrymme finns för att forma och skapa din egen verksamhet. Du ingår i en rektorsgrupp som träffas regelbundet och som erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Till din hjälp har du ett välutvecklat verksamhetsstöd och en central elevhälsa som har ett stort fokus på det förebyggande och elevhälsofrämjande arbetet.

Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semester - och pensionsväxling. I rollen som rektor ges du möjlighet till chefshandledning och mentor samt kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.

Välkommen med din ansökan!

Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 10 augusti eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Haninge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/244
Kontakt
  • Pär Olsson, 08-606 70 00
Facklig företrädare
  • Fackliga företrädare kontaktas via växeln, 08-606 70 00
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-08

Tillbaka till lediga jobb