logo

Ansök till Individutskottssekreterare


1. Har du idag en anställning i Haninge kommun? *

 •  Ja, en prov-/tillsvidareanställning
 •  Ja, en tidsbegränsad anställning (vikariat, allmän visstidsanställning, timavlönad)
 •  Nej, men jag har tidigare varit anställd i Haninge kommun
 •  Nej, jag har aldrig varit anställd i Haninge kommun

2. Var såg du först annonsen? *

 •   Haninge.se
 •   Platsbanken
 •   Monster
 •   Facebook
 •   LinkedIn
 •   Varbi
 •   Skolporten
 •   Blocket
 •   Annat

3. Vad har du för en högskoleutbildning? *

0 / 50

4. Har du kunskap om offentlighet, sekretess samt diareföring? *

0 / 50

5. Är du van vid att skriva protokoll? *

0 / 50

6. Har du yrkeserfarenhet från Socialtjänsten och dess myndighetsutövning? *

0 / 50