Kultur- och fritidsförvaltningen, Kultur och bibliotek, Kultur

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

 

 

Gratis korttidskontrakt på 338 oömma kvadratmeter ateljé/produktionslokaler med snickeri och sjöutsikt i Handenterminalen.

Följande utlysning görs i samverkan mellan fastighetsföretaget Revelop, Centrum för AMP/Haninge entré samt Kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun

Sökes: Kulturarbetare, konstnärer, aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna, enskilda utövare, grupper, produktionskollektiv, avgångselever från konstutbildningar, sociala entreprenörer, föreningar och andra som arbetar inom fältet för kultur, konst och sociala innovationer.

Vi erbjuder: Utlysningen är en samverkan mellan fastighetsföretaget Revelop, Centrum för AMP/Haninge entré samt Kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun. Lokalerna vi erbjuder ägs av fastighetsföretaget Revelop som också äger den ikoniska fastigheten Handenterminalen i Handen. Lokalerna som är före detta slöjdsalar till Rudanskolan är på sammanlagt 338 m2 och disponerade i både ett antal mindre rum, pentry, toa, dusch samt större sammanhängande ytor där slöjdutrustning fortfarande står kvar. Entrén till lokalen sker från markplan vid Stationsvägen, med utsikt över sjön Rudan. Kontraktet löper mellan 15 september – 31 december 2022. Därefter utvärderas samarbetet och utifrån slutsatserna i utvärderingen öppnas möjligheter att teckna en avsiktsförklaring att till subventionerat pris ingå ett hyresavtal på längre sikt. Under pilotstudien 15/9 – 31/12 2022 hyrs lokalen ut kostnadsfritt, i befintligt skick och med förbehållet att den kan komma att hyras ut under perioden. Gratis ersättningslokaler i samma byggnad kommer då att erbjudas. Inga renoveringar eller särskilda installationer kommer ske under avtalsperioden. Ej heller ingår någon form av ekonomiskt stöd i denna utlysning, utöver gratis lokal. El ingår i erbjudandet under avtalsperioden.

Sammanhanget vi erbjuder: I de centrala delarna av Handen – 25 minuter från Stockholms innerstad – pågår ett dynamiskt arbete med att skapa en av regionens nya stadskärnor. Området som är ungt och långtifrån färdigt präglas av nybyggaranda. Här pågår ett kreativt prövande sökande efter identitet och här växer nya stadsrum fram, med en diversifierad sammansättning av människor och verksamheter.

Handen är också platsen för den svenska punkscenens epicentrum och de storskaliga teaterprojekten i samverkansform mellan professionella och amatörer. Ultrahusets musikscen är sedan länge ersatt av Gula Villan, men RoJteatern och Ormteatern finns kvar. Det fria kulturlivet lever fortfarande i Handen.

I området har Haninge kultur under flera år arbetat långsiktigt med den offentliga konsten, och Haninge kulturhus - med scenrum och utställningsmöjligheter - ligger ett stenkast ifrån produktionslokalen som utlyses. Haninge Kultur arbetar i hög grad med utåtriktad och uppsökande arrangörsverksamhet – så kallad popup-kultur – på platser där människor rör sig i vardagen.

Vi erbjuder nu en möjlighet att samspela med andra aktörer i detta område, att interagera med människor på platsen och bidra till platsens utveckling. Vi erbjuder ett fullskaligt laboratorium för brukskonstprojekt, deltagarkonst, communitykonst och för andra sätt att undersöka hur konstnärliga och kulturella praktiker kan medverka i ett samhällsbygge.

Vi söker: Vi söker de kreatörer som ser en möjlighet i att under en kortare period ha gratis tillgång till produktionslokal. Det är inte ett krav, men vi ser positivt på aktörer som på olika sätt också vill använda sig av möjligheterna till samspel med andra verksamheter som vill tillgängliggöra, demokratisera och ge liv till platser där människor passerar i sina vardagsliv.

Framtidsutsikter: Under avtalsperioden (hösten 2022) kommer kulturenheten i Haninge kommun i samverkan med andra aktörer placerade i fastigheten Handenterminalen att arbeta fram en ansökan till Allmänna Arvsfonden om ett 3-årigt projekt som handlar om att etablera inkubatorplatser i Handenterminalen för unga konstnärsbegåvningar med fokus på miljonprogrammen i Haninge. Bifalls projektet ser vi stora möjligheter i en samverkan mellan de/den aktör som erbjuds produktionsplatser.

Ansökan: Ansökan görs här i varbi. Bifogade filer är begränsade till 40 mb/fil. Ansökningsperioden är öppen mellan 21/6 – 15/8 2022.

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökan ska ta fasta på utlysningens intentioner kring delaktighet, samverkan, platsutveckling och brukbarhet.
  • Ansökan/projektbeskrivningen ska beskriva konkret hur ni avser att använda lokalen under tiden för avtalsperioden och innehålla en konkret aktivitetsplan.
  • Vi vill att ni bifogar CV samt arbetsprover/dokumentation av tidigare arbeten.

Bedömning av inkomna ansökningar: Urvalskommittén består av representant för fastighetsföretaget Revelop, representant för Centrum för AMP (ett lokalt platsutvecklingssamarbete), representanter för kostenheten i Haninge kommun samt representant för Kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge kommun. Bedömningskriterierna utgår ifrån:

  • Sökandens verksamhetsidé och konstnärliga ambition
  • En bedömning av den sökandes kompetens och erfarenheter
  • En bedömning av hur projektbeskrivning och aktivitetsplan förhåller sig till intentionerna i utlysningen
  • En bedömning av originalitet och angelägenhetsgrad

Tidsplan: Annonsering av utlysning 21/6. Ansökningsperiod t o m 15/8. Bedömningsfas 16/8 – 31/8. Beslut meddelas: 1/9. Avtalsskrivning och tillträde fr o m 15/9 2022.

Visning av lokal: Visning av lokal sker mot anmälan till goran.lidbrink@haninge.se onsdag den 10:e aug kl 16 samt torsdag 11 aug kl 16.

Frågor om utlysningen: Frågor om utlysningen besvaras av Göran Lidbrink, kultursamordnare, projektledare/producent Haninge kommun, goran.lidbrink@haninge.se eller Philippa Staffas, verksamhetsledare Centrum för AMP/Haninge entré, philippa.staffas@haningeentre.se.

 

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september
Löneform Ej applicerbart
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Haninge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/471
Facklig företrädare
  • Fackliga företrädare kontaktas via växeln, 08-6067000
Publicerat 2022-06-13
Sista ansökningsdag 2022-08-15

Tillbaka till lediga jobb