Social- och äldreförvaltningen, IFO, Andra linjens socialtjänst barn

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

 

Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på social- och äldreförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen till oss!

I vår anpassning inför framtidens socialtjänst har vi nu påbörjat en andra linjens socialtjänst med verksamhetsspår barn. Vi utgår från ett målgruppsfokus i vilket vi utreder och samordnar insatser utifrån evidens och kunskapsbaserade metoder och i samverkan med andra samhällsaktörer.

Verksamheten består av grupper inom utredning, familjehemsvård/kontaktverksamhet, familjebehandling/föräldrastöd, administrativa uppdrag och andra stödfunktioner. Varje grupp leds av en gruppchef och verksamheten som helhet av en verksamhetschef. I de sex utredningsgrupperna ska vi arbeta målgrupps- och familjeorienterat med åldersgruppen 0-17 år.

En av utredningsgrupperna är inriktade på intensivutredningar i vilka socialsekreterare och familjebehandlare i team under en intensifierad utredningsperiod utreder barns situation, behov av skydd och stöd samt bedömer mottaglighet till förändringsarbete. Intensivutredarteamet utreder utvalda målgrupper inom åldersspannet 0-17 år, med fokus på omsorgssvikt eller närliggande problematik. Arbetet sker framför allt i familjernas hemmiljö, exempelvis genom observationer. Du förväntas arbeta strukturerat utifrån barnets och föräldrarnas specifika situation. Tanken är att vi redan under utredningstiden ska arbeta för att en positiv förändringsprocess påbörjas i vilken vi tidigt inventerar och mobiliserar nätverket. Att lyfta in behandlarperspektivet i utredningsarbetet tänker vi ökar förutsättningarna för att påbörja en förändringsprocess som består över tid. När ärendena slutligen övergår i insats görs en överlämning till ordinarie socialsekreterare i någon av de andra utredningsgrupperna.

 

Ditt uppdrag

Tillsammans med socialsekreterare utreder du barn och ungas behov av skydd och stöd i vilket ditt fokus är barnets behov och utveckling, observationer av samspel, mottaglighet till förändringsarbete, nätverksarbete och vid behov påbörja ett behandlingsarbete. Du kommer ha möjlighet att även ta andra familjebehandlingsuppdrag inom verksamheten.

Du behöver vara flexibel i arbetstid då en stor del av utredningsarbetet kommer bedrivas hemma hos familjen vilket kan innebära arbetstid förlagd till tidiga morgnar och tidiga kvällar på vardagar.

Dina kvalifikationer

 • Socionomexamen med vidareutbildning motsvarande steg 1
 • Erfarenhet av arbete familjebehandling
 • Kunskap om BBIC och Signs of Safety
 • Erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning barn och unga

Din kompetens

 • Du har lätt för att skapa goda relationer, du är lyhörd och tydlig i din kommunikation
 • Du har goda kunskaper om barns utveckling samt följer med i aktuell forskning
 • Du behöver ha en förmåga att begränsa ditt uppdrag och arbeta lugnt och metodiskt när andra runt dig är stressade
 • Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, är flexibel, nyfiken och har barnens bästa i fokus

Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande, har integritet och tycker kvalitet är viktigt.

Vi erbjuder dig

Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete, är måna om varandra och att ha en god stämning i grupperna. Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker det är viktigt att utvecklas i vårt arbete. I syfte att stärka vår kvalitet och skapa förutsättningar till att våra socialsekreterare har möjlighet att använda sin kompetens resurseffektivt och med barnens bästa i fokus har vi valt att göra följande satsningar:

 • Mindre grupper med närhet till närmsta chef
 • Det finns en upparbetad struktur för regelbundet stöd som ärendedragningar och extern handledning
 • Specialistsocionomer med ett verksamhetsövergripande uppdrag inom ex metodstöd, implementering och återkommande utbildningar
 • En verksamhetsutvecklare som stöd i vår fortsatta utveckling med målgruppsorienterade arbetssätt
 • SIP samordnare som stöd för att de barn som behöver erbjuds SIP möten
 • Placeringssamordnare som stöd i att söka externa placeringsformer och hantera avtal
 • Administratörer med uppdrag att avlasta och att stödja
 • Vi har utökat vårt arbete med risk och behovsbedömningar för att upptäcka och motverka att barn dras in i kriminalitet. Vi kommer fortsätta utveckla vårt användande av evidens och kunskapsbaserade metoder som ett stöd i utredningsarbetet
 • Distansarbete är möjligt för de som önskar och utifrån verksamhetens behov

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och chefer. Vi sitter i trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde och till pendeltågstation. Vi har fri tillgång till gym i huset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar, möjlighet till semesterväxling samt besök hos läkare och tandläkare på betald arbetstid. Vi har extern handledning.

Vill du veta mer?                                                       

Nora Messary- Gruppchef  08-606 80 35 nora.messary@haninge.se 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 40 tim per vecka
Ort Haninge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/334
Kontakt
 • Nora Messary , 08-6068035
Facklig företrädare
 • Fackliga företrädare kontaktas via växeln, 08-6067000
Publicerat 2024-06-12
Sista ansökningsdag 2024-06-20

Tillbaka till lediga jobb