Stadsbyggnadsförvaltningen, avd Park och teknik, enhet Projekt utredning.

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

 

Välkommen att utvecklas med oss!

Stadsbyggnadsförvaltningen växer och vi söker nu en naturstrateg som vill vara med i formandet av Haninge kommun till en än mer tilltalande och trevlig kommun att bo, verka och leva i!

Haninge är en av de snabbast växande kommunerna i regionen och kommunen är utpekad som en av de regionala stadskärnorna som ska erbjuda stadskvaliteter i form av bland annat attraktiva bostäder, arbetsplatser, kultur, service och handel.

Samtidigt är Haninge en skärgårdskommun vars fantastiska naturvärden utgör en del av kommunens varumärke. Kommunen har en vision om en hållbar utveckling både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Inom ekologisk hållbarhet arbetar vi bl.a för en väl utbyggd lokaltrafik och hög användning av förnyelsebar energi, hållbar stadsutveckling, rent vatten och naturens mångfald.

Ditt uppdrag

Som Naturstrateg ansvarar du för att stödja samhällsplaneringsprocessen mot en utveckling där vi har med oss ekologiska aspekter och bidrar till att bibehålla biologisk mångfald.

Du arbetar övergripande med kommunens grönstruktur och med kommunens strategiska intentioner kring utvecklingen av kommunens naturområden. Däri ingår även att stötta en vattenstrateg i ekologiska frågor kopplade till vattenmiljöer. Du utvecklar och initierar naturvårdsåtgärder, kartlägger naturvärden i kommunen samt tillgängliggör naturvärdesinventeringar och utredningar.

Vid uppstart av detaljplaner och annan fysisk planering, utgör du ett expertstöd i att identifiera vilka utredningar som behövs och vilka värden som finns, inom och runtomkring planområdet. Du ger råd kring alternativa anpassningar/åtgärder för att optimera en plan ur ekologisk hänsyn eller lämnar förslag på ekologiska kompensationsåtgärder.  I översiktsplaneringen bidrar du med underlag och du är ett expertstöd åt Bygglov i handläggandet av strandskyddsdispenser.

En naturlig del i arbetet är att föra dialog med grannkommunerna och regionen avseende kommunövergripande frågor, samt att samråda både internt inom kommunen och externt med berörda aktörer. Du ska svara på remisser och kunna göra, och argumentera för, bedömningar om åtgärder innebär en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur och växtarter. Att bistå den politiska hanteringen i frågor inom naturvårdsområdet ligger även på ditt bord.

Du skall projektleda uppdrag inom ditt arbetsfält, samt söka medfinansiering till kommande projekt och göra del- och slutredovisningar till medfinansiärer.

Det här söker vi hos dig

Vi söker dig som har gedigen och flerårig erfarenhet av att arbeta som ekolog, med ekologiska frågor kopplade till fysisk planering, stadsutveckling och samhällsbyggnad.

Har en masterutbildning med inriktning ekologi

Har en övergripande kunskap om naturvärden och artförekomster, samt kan göra naturvärdesbedömningar och tolka spridningsanalyser. Har god kunskap om biologisk mångfald och ekologiska funktioner på landskaps, habitat- och artnivå.

Du har erfarenhet av att arbeta i kommun, eller med kommunala uppdrag.

Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du innehar körkort.

Som person ser du helheten och är lösningsorienterad, flexibel, driven, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du arbetar självständigt och har förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation, där uppdraget är att förverkliga de politiska ambitionerna. Du är kommunikativ med starkt fokus på att skapa ett gott samarbete och har ett professionellt bemötande. Du är uthållig genom långa processer och ser att prestigelöshet är en förutsättning för ett bra resultat.

Vi tror att du idag kanske finns på en verksamhet som ansvarar för investeringsprojekt inom samhällsbyggnad eller i en annan kommun med motsvarande verksamhet. Eller så finns du på ett konsultbolag och tilltalas av kommunens långsiktiga perspektiv samt vill utmanas av att arbeta på beställarsidan.

Vi erbjuder dig

Välkommen att söka ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer.

Du kommer att ingå i enheten Projekt och Utredning på avdelning Park och Teknik tillsammans med 12 landskapsarkitekter och trafikplanerare. Enheten är en del av Stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för planer och bygglov, park och natur, teknik, geografisk information samt kommunalt vatten och avlopp.

Hos oss kommer du att ha en stor möjlighet att påverka framtidens Haninge. Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga och uppmuntrande kollegor och chef.

Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår samt i direkt anslutning till pendeltåg och bussterminal. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, flextid, lediga klämdagar och möjlighet till semesterväxling.

I denna roll finns möjlighet till en överenskommelse att arbeta viss tid på distans.    

Intervjuer kommer ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Haninge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/288
Kontakt
  • Christina Leander, 08-6067000
Facklig företrädare
  • Fackliga företrädare kontaktas via växeln, 08-6067000
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb